rozpo

Cenová kalkulácia PARADOX alarm

Cenová kalkulácia – orientačná

Pohyb v mobilnej aplikácii
Pri prezeraní v mobilnom zariadení si posuniete tabuľku prstom.
Pre výpočet použite tlačidlo ‚Prepočet

Orientačná cena prác v rodinných domov je stanovená na základe známych, praxou overených postupov a cien materiálov. Celkovú cenu inštalácie ovplyvňuje množstvo a cenová úroveň v štandardnej a nadštandardnej kvalite. Vzhľadom k individuálnemu prístupu k jednotlivých zákazkám je možné konečnú cenu stanoviť až po zapracovaní všetkých požiadaviek a prípadných zmien do celkového rozpočtu.