Alarm hobby

80 Oasis Jablotron

JA63 Jablotron

Univerzu00e1lny diau013ekovu00fd ovlu00e1dau010d

Tak toto zariadenie nu00e1hodou dodu00e1vame. Je to veu013emi dobru00e1 nu00e1hrada za nefunku010dnu00e9 ovlu00e1danie pre bru00e1nu, zu00e1voru, alebo inu00e9 zariadenie ktoru00e9 sa mu00e1 otvu00e1rau0165 bezdru00f4tovou ku013eu00fau010denkou.
OldAlarm

UPOZORNENIE!

Hore uvedené vídea nie sú ukážkou našej odbornej práce.
To ale neznamená, že obsahujú nesprávne informácie.
Je to proste hobby, rozoberať, skladať, testovať, proste bastliť...
V praxi sa dlhoročne zaoberáme systémom PARADOX