Elektroinštalácie

– elektroinštalácie novostavieb
– rekonštrukcia a modernizácia zastaralej elektroinštalácie
– montáž, údržba a servis vyhradených technických zariadení
– montáž bleskozvodov
– realizácia elektrických prípojok
– inštalácia osvetľovacích telies
– zapájanie LED pásov a LED svietidiel na bezpečné napätie
– inštalácie domácich eternetových a internetových sietí vrátane LAN a WiFi
– návrh a inštalácia signalizačných zariadení pre snímanie neelektrických veličín (detekcia úniku zemného plynu, propán butánu, kysličníka uhličitého, zatopenia, neoprávneného vstupu)

IMG 20190420 151610

Hrubá inštalácia

IMG 20190611 143608

Osadená ističová skrinka pred finálnou úpravou