Ochrana pred požiarom v elektroinštalácii

Ochranné prístroje ističe, poistky (MCB, MCCB, ..) reagujú na preťaženie, skrat prúdové chrániče (RCD, ..) reagujú na zemný zvodové prúdy / plazivé prúdy oblúkové ochrany (AFDD) ochrana pri vzniku oblúka medzi vodičmi Poznámka: Protipožiarna ochrana elektrických inštalácií s prúdovými chráničmi s citlivosťou Read More