prtauto

Alarm pre inteligentný dom

Elektrický zabezpečovací systém – alarm: poskytuje automatizácii informácie, ako stav pohybových detektorov, stav alarmu (stráži/nestráži) atď. Systémy sú navzájom prepojené Integračným modulom. Detektory pohybu sa budú využívať v odkódovanom aj zakódovanom stave. V odkódovanom stave na zapínanie osvetlenia na chodbách, v zakódovanom na stráženie. Inteligentný systém bude informovaný o stave alarmu.

Zmyslom systémovej elektroinštalácie, označovanej aj ako inteligentná elektroinštalácia, je prepojiť technológie v rodinnom dome s cieľom zjednotiť a uľahčiť ich ovládanie. Prepájajú sa svetlá, zásuvky, žalúzie, vykurovania, brány, alarmy, zavlažovania…

PRT3
Integračný a tlačový modul APR PRT3 pripojený na BUS zbernice ústrední DIGIPLEX EVO umožňuje načítanie jednotlivých stavov ústredne a zároveň jej ovládanie pomocou univerzálnych príkazov a znakov ASCI / E-BUS. Táto funkcia modulu umožňuje využívať ústredne DIGIPLEX EVO k integrácii do iných nadstavbových a SW systémov a zároveň spolupracovať s ďalšími technológiami v objekte, napr .: EPS, CCTV, dochádzkové systémy a pod. Nedochádza k žiadnemu zvýšeniu zraniteľnosti ústredne, zostáva zachovaná integrita a uzavretosť EZS ako celku. Modul je možné ďalej pripojiť k paralelnej alebo sériovej tlačiarni a v spojení s počítačom umožňuje prenášať do PC všetky udalosti vzniknuté v systéme.

Zoznam systémov domácej automatizácie spolupracujúcich cez APR PRT3:

LOXONE s modulom RS232 Extension
Crestron s modulmi Sator
Tecomat Foxtrot, modul CP-1000
SAVANT