Poskytujeme tieto služby:

 • elektroinštalácie bytov a rodinných domov,
 • elektroinštalácie polyfunkčných domov,
 • dodávka a montáž vnútorných a vonkajších svietidiel
 • stmievače osvetlenia
 • elektrické vykurovanie konvektormi,
 • termostaty kúrenia,
 • výroba – kompletáž elektrických rozvádzačov,
 • dodávka a montáž záhradného osvetlenia,
 • inštalácia svetelných panelov do podhľadov,
 • servis elektrických zariadení (oprava a údržba),
 • revízie elektrických zariadení,
 • Pri našej montážnej činnosti používame len značkové komponenty (LEGRAND, HAGER, SCHNEIDER, OBO, KIWA a iné.)

Pripravujeme:

 • montáž a opravy bleskozvodov,
 • elektrické vykurovanie odkvapov, potrubí a pod..