7. decembra 2017

Elektroinštalácie

Poskytujeme tieto služby:

 • elektroinštalácie bytov a rodinných domov,
 • elektroinštalácie polyfunkčných domov,
 • dodávka a montáž vnútorných a vonkajších svietidiel
 • stmievače osvetlenia
 • elektrické vykurovanie konvektormi,
 • termostaty kúrenia,
 • výroba – kompletáž elektrických rozvádzačov,
 • dodávka a montáž záhradného osvetlenia,
 • inštalácia svetelných panelov do podhľadov,
 • servis elektrických zariadení (oprava a údržba),
 • Pri našej montážnej činnosti používame len značkové komponenty (LEGRAND, HAGER, SCHNEIDER, OBO, KIWA a iné.)

 

Pripravujeme:

 • montáž a opravy bleskozvodov,
 • elektrické vykurovanie odkvapov, potrubí a pod.,
 • revízie elektrických zariadení
Rekonštrukcie elektroinštalácií

Staršia elektroinštalácia bola vyhotovená v sústave TN-C (miesto zelenožltého a modrého vodiča sa používal spoločný zelenožltý vodič pomenovaný ako PEN). Dnes sa v súčinnosti s normami platnými pre elektroinštaláciu musí nová inštalácia vyhotovovať v sústave TN-S, kde sa popri fázových vodičoch samostatne vedie ochranný vodič PE (zelenožltý) a neutrálny vodič N (modrý). Táto sústava je oproti sústave TN-C s kombinovaným PEN vodičom podstatne bezpečnejšia.

Preto odporúčame starú elektroinštaláciu rekonštruovať. Najlepšie kompletne. Ale ak to z nejakých dôvodov (najčastejšie ekonomických) nejde. Vieme navrhnúť aj čiastkovú rekonštrukciu napr. kúpelne, alebo kuchyne (v týchto priestoroch sa najčastejšie preťažujú elektrické rozvody).

Pri kompletnej rekonštrukcii starej elektroinštalácie okrem výmeny káblov za medené vymieňame aj bytovú rozvodnicu, kde sa vytvorí prechod do novej sústavy TN-S. Rozvodnicu osadíme minimálne jedným prúdovým chráničom a viacero ističmi (zvlášť pre zásuvkový, zvlášť pre svetelný okruh a iné príslušenstvo).

Hladam Majstrazlruky.png