Výmena ističa

Legrand istič popis

Kedy je istič pokazený? Vtedy ak sa bez záťaže neudrží v zapnutom stave, alebo je mechanicky poškodený. "Vyhodený" istič zapínajte tak, že páčku stiahnite najprv smerom dole, a následne hore do polohy zapnuté. Ak istič "spadne" po zapnutí spotrebiča, neznamená to hneď, že je vadný. Treba najprv skúsiť spotrebič zapojiť do zásuvky s iným ističom (ak ich máte málo, požiadajte suseda o vyskúšanie v jeho zásuvke). Nikdy neporušujte zásadu rovnakých parametrov. To znamená, že ak má pokazený istič hodnotu 10A typ B, vymeniť ho môžete len za istič 10A typ B (samozrejme menšia hodnota je prípustná, ale použitie sa potom zredukuje na spotrebič s menším príkonom, napr. nočné lampy). Ak hore uvedenému textu nerozumiete, pokúste sa naštudovať Elektrický obvod z učebnice fyziky pre 6. ročník základnej školy. Ak to ani tak nepochopíte, nebuďte smutný! Určite viete iné veci, ale v tomto nepokračujte!

Toto je moja druhá výstraha!

NEPOKRAČUJTE! JE TO ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Ak chceme vybrať jeden istič z radu na DIN lište, kde je pripojovacia lišta (hrebeň) zo spodu, stačí povoliť svorku s káblom a svorku na prívod z hrebeňa. Odistíme západku na spodu a istič vyberieme. V prípade, že hrabeň je z vrchu, povolíme na ňom len istič ktorý chceme vymeniť. Západky uvolníme všetky preto, aby sme mohli celú sadu nakloniť. Uvoľnený istič potom ľahko vyberieme. Po výmene nasunieme celú sadu namiesto, zasunieme západky, prepojíme kábel, skontrolujeme dotiahnutie všetkých svoriek a je hotovo.

legrand sada

Toto je moja tretia výstraha!

Ak nie ste fundovaný v elektrotechnike, alebo ak viete málo o elektrine, prosím nerobte žiadne zásahy do elektroinštalácie! Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené týmto článkom. Zodpovednosť za túto činnosť bez výnimky preberá ten, kto ju vykonáva!

 
 

Naša obľúbená značka!

SVETOVÝ ŠPECIALISTA PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A DÁTOVÉ ROZVODY Legrand je francúzska spoločnosť, ktorá je aktívna vo viac ako 180 krajinách sveta, kde je zastúpená 70 pobočkami a viac ako 31 000 zamestnancami. Patrí medzi najväčšie poločnosti v oblasti elektrotechniky. Máme radi túto značku, je robusná s dobrým rozpätím cien a veľmi málo poruchová.