4. decembra 2017

O nás

Firma je na trhu v oblasti zabezpečovacích systémov už od roku 1990. Ponúkame celú škálu ochrany osôb a majetku, kde v oblasti zabezpečovacích zariadení, robíme inštalácie a servis elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS). Poplašných systémov narušenia (PSN) v minulosti.

Ďalej inštalujeme systémy priemyselnej televízie a uzavretých televíznych okruhov (CCTV). Zariadenie CCTV naväzuje na klasickú ochranu objektu (zariadenia EZS), skvalitňuje ju a dopĺňa.

 

Od roku 2003 sme úspešne rozšírili svoje pôsobenie na systémy pre sledovanie prístupu (ACCESS) a dochádzky osôb do rôznych priestorov na báze identifikačných čipov, bezkontaktných kariet a prístupových kódov, s vyhodnocovaním na PC s možnosťou prepojenia na mzdový systém.

V roku 2006 začal platiť nový zákon o súkromnej bezpečnosti č.473/2005 Z.z., ktorý podmieňuje výkon tejto služby získaním licencie “technickej služby”. Naša firma samozrejme túto licenciu vlastní. Čo je spolu s vyše 26. ročnou praxou dobrý predpoklad pre získanie si Vašej dôvery.

Od inštalácie EZS je len krôčik ku klasickým elektroinštaláciám. Túto medzeru v našej ponuke začíname vypĺňať od roku 2016 a ponúkame elektrikárske (elektroinštalačné) práce v zmysle platných STN / EU noriem a predpisov s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a dlhodobú funkčnosť.

Od roku 2018 disponujeme vlastným revíznym technikom pre VTZ elektrické do 1000V vrátane bleskozvodov.

Vďaka za príležitosť pracovať pre tento skvelý tím Ing. Arch. Janča.
Cena za výrazné architektonické a technické riešenie – Stavba roka 1999
Designer
pôvodne Ústredné Daňové Riaditeľstvo

Ústredné daňové riaditeľstvo

v súčasnosti je to Daňový úrad Bratislava. V rokoch 1994 - 1995 projekt zabezpečovacieho, prístupového, kamerového a dochádzkového systému pre BRUMI-UNO-Consulting, s.r.o.

Zopár ďalších prác...

Daňové úrady Bratislava, Senec, Malacky, Pezinok (zabezpečovací a kamerový systém, dochádzkový systém).
Národný bezpečnostný úrad SR (automatické otváranie protipožiarnych dverí).
Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa (zabezpečovací systém pre všetky budovy MÚ).
Knižnica Ružinov (zabezpečovací systém pre pobočky knižnice MČ Bratislava Ružinov).
Pedagogická fakulta UK Bratislava (zabezpečovací systém pre dekanát a ostatné budovy).
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok (elektrický požiany systém v celej galérii).
SNG Bratislava (prístupový systém na parkovisku).
Rezidencie British Embassy Bratislava (zabezpečovacie systémy, elektrické požiane systémy).
Betonárky HOLCIM, a.s. (zabezpečovacie systémy, velín, areál, miešací automat).
Rodinné domy Záhorská Bystrica (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Stupava (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Miloslavov (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Hviezdoslavov (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).