Úprava elektroinštalácie

Prečo upravovať niečo, čo už iný vytvoril?

Napríklad preto, že projektant navrhol v najlepšej viere niečo čo Vám začalo nevyhovovať až po zabývaní sa.

Kúpili ste starší dom a rozmiestnenie elektrických zásuviek, vypínačov a svietidiel nevyhovuje rozmiestneniu Vášho nábytku.

Firma, ktorá postavila Váš dom už dávno pracuje na inom dome a v inej časti Slovenska a ich elektrikár je “nezvestný”.