Úprava elektroinštalácie

Prečo upravovať niečo, čo už iný vytvoril?

Napríklad preto, že projektant navrhol v najlepšej viere niečo čo Vám začalo nevyhovovať až po zabývaní sa.

Kúpili ste starší dom a rozmiestnenie elektrických zásuviek, vypínačov a svietidiel nevyhovuje rozmiestneniu Vášho nábytku.

Firma, ktorá postavila Váš dom už dávno pracuje na inom dome a v inej časti Slovenska a ich elektrikár je „nezvestný“.

Vaša elektroinštalácia má už viac ako 25 rokov a je vyhotovená vodičmi z hliníka? Dôrazne odporúčam skontrolovať všetky elektrické rozvody, izoláciu káblov, stav svorkovníc a iných spojov.

old krabica
krabica z 90-tych rokov

Hliník má horšiu mernú vodivosť, ľahko sa láme (vypínače a zásuvky) a pod skrutkami sa často uvoľňuje. Pri zlom spoji väčší prechodový odpor. To sa prejavuje teplom, čo môže končiť požiarom!

ALkabelhori
Rozžeravený drôt z hliníku (našťastie spôsobil zápach a tak nás majiteľ zavolal včas).