Rekonštrukcia elektroinštalácie bytu – cenník

Rekonštrukcia bytu – spočíva v nahradení pôvodného vedenia novým, výmena rozvodnice (ističovej skrinky) v súlade s normou STN 33 2000, svorkovníc rozbočovacích krabíc, demontáž vypínačov, svietidiel a zásuviek. Osadenie prúdového chrániča, ističov, prípadne zvončekového transformátora, zvončeka). Zapojenie nových, prípadne pôvodných (odborné overenie bezpečnosti a funkcie zdarma) vypínačov, zásuviek a svietidiel.

V kalkulácii je započítaný materiál inštalácie bez koncových komponentov ako vypínače, svetlá, zásuvky.

Cena je orientačná, záví od náročnosti danej inštalácie (podklady, prázdny byt, časové obmedzenie pri hrubých prácach ako je frézovanie a sekanie, parkovanie a iné.), počtu okruhov a veľkosti bytu.

Pri štandardných bytoch sú ceny nasledovné:

•    elektroinštalácia jednoizbový byt cca 680 Eur

•    elektroinštalácia dvojizbový byt cca 890 Eur

•    elektroinštalácia trojizbový byt cca 1090 Eur

Presnú cenu môžeme vykalkulovať až po obhliadke a konzultácii. Obhladku vykonávame na naše náklady, teda je zdarma a k ničomu Vás nezaväzuje.

V prípade uzatvorenia zmluvy o dielo sa stane dohodnutá cena finálnou. Pri dodatočných prácach nad rámec zmluvy sa môže meniť po ocenení ako práce naviac.