10. februára 2018

Referencie

Daňové úrady Bratislava, Senec, Malacky, Pezinok (zabezpečovací systém, prístupový systém, dochádzkový systém).
Národný bezpečnostný úrad SR (automatické otváranie protipožiarnych dverí).
Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa (zabezpečovací systém pre všetky budovy MÚ).
Knižnica Ružinov (zabezpečovací systém pre pobočky knižnice MČ Bratislava Ružinov).
Pedagogická fakulta UK Bratislava (zabezpečovací systém pre dekanát a ostatné budovy).
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok (elektrický požiany systém v celej galérii).
SNG Bratislava (prístupový systém na parkovisku).
Rezidencie British Embassy Bratislava (zabezpečovacie systémy, elektrické požiane systémy).
Betonárky HOLCIM, a.s. (zabezpečovacie systémy, velín, areál, miešací automat).
Rodinné domy Záhorská Bystrica (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Stupava (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Miloslavov (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Hviezdoslavov (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).