Vďaka za príležitosť pracovať pre tento skvelý tím Ing. Arch. Janča.

Cena za výrazné architektonické a technické riešenie – Stavba roka 1999
Designer

pôvodne Ústredné Daňové Riaditeľstvo

Ústredné daňové riaditeľstvo

v súčasnosti je to Daňový úrad Bratislava. V rokoch 1994 – 1995 projekt zabezpečovacieho, prístupového, kamerového a dochádzkového systému pre BRUMI-UNO-Consulting, s.r.o.

Zopár ďalších prác…

Daňové úrady Bratislava, Senec, Malacky, Pezinok (zabezpečovací a kamerový systém, dochádzkový systém).
Národný bezpečnostný úrad SR (automatické otváranie protipožiarnych dverí).
Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa (zabezpečovací systém pre všetky budovy MÚ).
Knižnica Ružinov (zabezpečovací systém pre pobočky knižnice MČ Bratislava Ružinov).
Pedagogická fakulta UK Bratislava (zabezpečovací systém pre dekanát a ostatné budovy).
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok (elektrický požiany systém v celej galérii).
SNG Bratislava (prístupový systém na parkovisku).
Rezidencie British Embassy Bratislava (zabezpečovacie systémy, elektrické požiane systémy).
Betonárky HOLCIM, a.s. (zabezpečovacie systémy, velín, areál, miešací automat).
Rodinné domy Záhorská Bystrica (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Stupava (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Miloslavov (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).
Rodinné domy Hviezdoslavov (zabezpečovacie systémy, kamerové systémy).