Ochrana pred požiarom v elektroinštalácii

eaton rozvodnica

Ochranné prístroje

  • ističe, poistky (MCB, MCCB, ..) reagujú na preťaženie, skrat
  • prúdové chrániče (RCD, ..) reagujú na zemný zvodové prúdy / plazivé prúdy
  • oblúkové ochrany (AFDD) ochrana pri vzniku oblúka medzi vodičmi
Poznámka: Protipožiarna ochrana elektrických inštalácií s prúdovými chráničmi s citlivosťou do 300 mA (pozri STN 33 2000-4-42 ed.2, pôvodne zavedená v STN 33 2000-4-482) priniesla v čase svojho zavedenia významné zlepšenie ochrany pred požiarmi, ale nemôže poskytnúť úplnú ochranu v prípadoch, keď nevzniká reziduálny prúd.
eaton AFDD

Riešenie EATON

Riešenie Eaton: AFDD + AFDD + MCB + RCD v jednom prístroji • Spoľahlivá detekcia oblúkov pri prúdoch nad 700mA (2,5A) • Priaznivá cena kombinovaného prístroja • Menovitý prúd 40 A • Jednoduchá inštalácia

V obydliach sa odporúča automatické odpojenie od zdroja zabezpečovanej AFDD na začiatku nasledujúcich koncových obvodov:
– v spálňach (zvlášť určených pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím)
– detských izbách
– u obvodov vedených vo vnútri horľavých konštrukčných materiálov