30. októbra 2018

Leták

Oficiálna ponuka

elektroservisných
elektromontážnych
elektroinštalačných

UNISEP install – kompletne elektroinštalačné práce v domoch, bytoch, nebytových priestoroch,
priemyselných objektoch, obchodných priestoroch a v ďalších objektoch.
Uvítame spoluprácu stavebných firiem pri elektromontážnych činnostiach.
Vyhotovovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (objekty typu B a C).
Oprava, údržba, montáž a rýchly servis elektrických zariadení, rozvodov a inštalácií.
Odborná prehladka a odborná skúška vyhradených technických zariadení – elektrických (OP a OS VTZ – elektrických), inak povedané revízie elektrospotrebičov, elektroinštaláciíí a elektrických zariadení.

– rekonšrukcia a modernizácia elektroinštalácie
– elektroinštalácie
– montáž, údržba a servis vyhradených technických zariadení
– montáž bleskozvodov
– realizácia elektrických prípojok
– inštalácia osvetlovacích telies
– zapájanie LED pásov a LED svietidiel na bezpečné napätie
– inštalácie domácich ethernetových a internetových sietí vrátane LAN a WiFi pripojenia
– návrh a inštalácie signalizačných zariadení pre snímanie neelektrických veličín (detekcia úniku zemného plynu, propán butanu, kysličníka uhličitého, zatopenia, neoprávneného vstupu).

Tvoj partner

pre Elektro-zariadenia

  • Rekonštrukcia
  • Cenník
  • Položka zoznamu #2
  • Položka zoznamu #3
UNISEP family
841 06 BRATISLAVA
SLOVENSKO
+421 2 65 956 888