28. októbra 2018

kalk2

Cenová kalkulácia - orientačná

Oriantačná cena

Orientačná cena prác v rodinných domov je stanovená na základe známych, praxou overených postupov a cien materiálov. Celkovú cenu elektroinštalácie ovplyvňuje množstvo a cenová úroveň v štandardnej a nadštandardnej kvalite. Vzhľadom k individuálnemu prístupu k jednotlivých zákazkám je možné konečnú cenu stanoviť až po zapracovaní všetkých požiadaviek a prípadných zmien do celkového rozpočtu.