hikconlogo

Hik-Connect

Hik Connect je bezplatná služba spoločnosti Hikvision, ktorá zabezpečuje DDNS (pripojenie zariadení HikVision cez internet) a alarmové notifikácie. Služba funguje na báze P2P (cloudové riešenie). Pre aktiváciu služby je potrebná registrácia prevádzkovateľa kamerového systému prostredníctvom webových stránok www.hik-connect.com. Pri využití tejto služby nie je potrebné presmerovávať porty a vykonávať iné nastavenia na routeri.

hik web
hik web

Hik-Connect mobilná aplikácia Android alebo iOS. Aplikácia sa pripája k zariadeniam pomocou IP adries alebo prostredníctvom P2P cloudu. Hik-Connect je tiež sieťová služba pre zariadenia Hikvison. Služba je založená na spracovaní údajov v cloude a umožňuje prístup k zariadeniam bez externej adresy IP.