26. októbra 2018

FAQ často kladené otázky

Zabezpečovacie zariadenia

Niekto zabezpečenie domu vôbec nepotrebuje. Pre pocit bezpečia mu stačí vysoký plot a veľký pes.
Ale tí, čo už zažili vykradnutý byt, alebo dom vedia, že to nepostačuje. Pokiaľ plot nebude obohnaný ostnatým drôtom a v zá­hrade nebude pobehovať svorka cvičených psov, tak tu nie je nič, čo by zlodeja odradilo.
Naopak, vysoký nepriehľadný plot je veľmi dobré krytie pre pokojnú prácu vlamača.
A pes? Má radšej klobásky ako nohavice zlodeja.
Zabezpečovací systém nedokáže zabrániť vniku páchateľa do objektu, ale účinne a rýchlo rozpozná jeho prítomnosť a informuje o nej majiteľa, alebo políciu (poprípade SBS). Takto sa skráti doba nežiaducej činnosti na minimum. Prítomnosť zabezpečovacieho systému má veľký vplyv na psychiku narušiteľa.
Už len samotná prítomnosť vonkajšej sirény v mnohých prípadoch odvráti vlámanie. Ak napriek tomu dôjde k vlámaniu, spustia sa vnútorné sirény, ktoré svojim nepríjemným zvukom doslova znemožnia dlhší pobyt v chránenom objekte.
Toto všetko veľmi účinne znižuje škody pri vlámaní.
To neviem. Všetko má svoju cenu. Aj istota a pohodlie.
Ja keď sa rozhodnem kúpiť nejaké také sofistikovanejšie zariadenie z obchodného reťazca, položím si niekoľko otázok:
- Ak budem mať technický problém pri inštalácii bude mi mať kto z toho obchodu odborne poradiť?
- Potrebujem aby mi toto zariadenie fungovalo tak povediac vždy?
- Ak nastane porucha mám možnosť zavolať servis, ktorý príde ešte v ten deň?
- Aj o pol roka, alebo o rok budú mať náhradné diely, alebo doplnky?
- Spĺňa to zariadenienejakú normu platnú v EÚ, alebo aspoň nejakú vyhlášku v SR?
Ak si aspoň na jednu otázku odpoviem áno, obraciam sa na dodávateľa s licenciou, skúsenosťami a materiálnym zabezpečením.
UNISEP alarm
ESIM384

ESIM384

ESIM384 je bezpečnostný a kontrolný systém pre zabezpečenie objektov a ovládanie či riadenie elektronických zariadení prostredníctvom siete GSM. Základnou výhodou GSM systému je, že užívateľ má možnosť okamžite vedieť, čo sa deje v jeho domove, byte, sklade, letnom dome alebo iných priestoroch, i keď je užívateľ sám ďaleko - v inom meste alebo dokonca v inej krajine. Umožňuje použiť bezdrôtové prvky ELDES (detektor pohybu, detektor otvorenia dverí a okien, detektor dymu a iné). Má tiež možnosť diaľkového ovládania pre zapnutie alebo vypnutie štyroch rôznych elektro zariadení jednoduchým zaslaním SMS správy. Samozrejmosťou je možnosť napojenia na PCO a možnosť odpočúvania stráženého priestoru.
Pozrieť sa to dá tu
Áno. V takomto prípade zabezpečíme priestor, kde sa bude pohybovať pes, mačka, alebo iný tvor do 30kg a výšky do cca. 80cm detektormi s PET imunitou. Tieto detektory predchádzajú falošným poplachom z dôvodu pohybu zvierat. V prípade, že Vaše zvieratko je "neposedné" pridáme aj detektory otvorenia okien a dverí, prípadne detektory rozbitia skla, atď... ). Vždy prídeme na riešenie ako strážiť "strážcu" 🙂

Elektroinštalácie

Starú elektroinštaláciu odporúčame rekonštruovať kompletne. Ale ak to z nejakých dôvodov (najčastejšie ekonomických) nejde. Vieme navrhnúť aj čiastkovú rekonštrukciu napr. kúpelne, alebo kuchyne. Práve v týchto priestoroch sa najčastejšie preťažujú elektrické rozvody. Samozrejme neskôr bude možné v rekonštrukcii pokračovať až po elektromerovú skrinku.
Prúdový chránič je elektrické zariadenie, ktoré zabezpečuje elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku aj veľmi malej časti elektrického prúdu. K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu (napr. mokré ruky, bosé nohy, staručký fén). Pri rekonštrukcii napr. bytového jadra (bez rekonštrukcie ostatných častí bytu), kde sa pôvodne používala rozvodná el. sústava TN-C (fázový a kombinovaný vodič) sa musí minimálne pre rekonštruovanú časť vytvoriť sieť TN-S.
Podľa STN 33 2000-4-41:2007 sa predpisuje v striedavých systémoch doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na použitie laikmi a na všeobecné použitie.
Teda všetky zásuvky v byte a rodinnom dome. Prúdový chránič správne pracuje pokiaľ je použitá sústava TN-S. V podstate je pri čiastočnej rekonštrukcii možné v jednom byte použiť i dve rozvodné sústavy. TN-S v kúpelni a TN-C ponechať v ostatných priestoroch bytu.
Káble z päťdesiatich rokov už doslúžili. Sú vyrobené z hliníka, ktorý začne zvetrávať už po 20 rokoch. Samozrejme vzhľadom na ich predimenzovanie pri inštalácii by mohli vydržať aj raz toľko. Keby... Keby sa odber v domácnosti (najmä kuchyňa a kúpelňa) prudko nezvyšoval. Zvýšený odber spôsobuje zvýšené zohrievanie vodiča. Kábel z hliníku (mimochodom odborný názov je Alumínium a značka Al) sa vie neustálim preťažovaním veľmi pekne zohriať a po dotyku sa úplne rozpadne. Ak sa rozpadne preruší sa okruh a to je vlastne to najlepšie čo sa vám pri starom vedení môže stať. Horšie je ak takýto spoj spôsobí požiar!
Jediným správnym riešením je vymeniť elektroinštaláciu tak, aby vyhovovala súčasným predpisom a kráčala s dobou.
Vďaka tomu budete mať istotu, že ste urobili všetko pre ochranu vášho obydlia pred požiarom vzniknutým z elektroinštalácie a pred úrazom elektrickým prúdom.
Už sa nemusíte báť zapnúť rýchlovarnú kanvicu spolu s varnou doskou, tak aby sa „nevyhodil istič“ až na ulici.
Čo obsahuje takáto rekonštrukcia
Uvedomte si prosím, že revíziu nevykonávame pre to aby zákazník dostal papier čo najrýchlejšie a čo najlacnejšie! Ale preto aby neutrpel smrteľný úraz on, jeho manželka, deti, alebo iný človek. Prípadne aby mu nevyhorel dom, byt, alebo iný objekt. * * * Revízny technik "nemáva len pečiatkou". Musí neustále sledovať nikdy nekončiace zmeny v legislatíve, normách a súvisiacich predpisoch. Musí investovať nemalé prostriedky na obstaranie kvalitných certifikovaných meracích prístrojov a zabezpečiť ich pravidelnú kalibráciu. Zakúpiť príslušné normy. Dokonca aj tie čo už sú dnes neplatné, pretože každý objekt sa posudzuje podľa normy z doby kedy bol uvedený do prevádzky (pokiaľ to vyhláška, alebo iný predpis neurčuje inak). Atď...