Zabezpečovacie zariadenia (alarmy)

Dlhodobo nami testované a ponúkané systémy PARADOX (Kanada), alebo ELDES (Litva).

Každý z nich sa vyrába v krajine pôvodu, nie v Číne. S oboma máme dlhoročné skúsenosti.
Rozdiel je v cene a v “luxusnejšom prevedení”. PARADOX je ten drahší.

Svoju funkciu – strážiť majetok však plnia oba systémy na 100%.

Niekto zabezpečenie domu vôbec nepotrebuje. Pre pocit bezpečia mu stačí vysoký plot a veľký pes.
Ale tí, čo už zažili vykradnutý byt, alebo dom vedia, že to nepostačuje. Pokiaľ plot nebude obohnaný ostnatým drôtom a v zá­hrade nebude pobehovať svorka cvičených psov, tak tu nie je nič, čo by zlodeja odradilo.
Naopak, vysoký nepriehľadný plot je veľmi dobré krytie pre pokojnú prácu vlamača.
A pes? Má radšej klobásky ako nohavice zlodeja.
Zabezpečovací systém nedokáže zabrániť vniku páchateľa do objektu, ale účinne a rýchlo rozpozná jeho prítomnosť a informuje o nej majiteľa, alebo políciu (poprípade SBS). Takto sa skráti doba nežiaducej činnosti na minimum. Prítomnosť zabezpečovacieho systému má veľký vplyv na psychiku narušiteľa.
Už len samotná prítomnosť vonkajšej sirény v mnohých prípadoch odvráti vlámanie. Ak napriek tomu dôjde k vlámaniu, spustia sa vnútorné sirény, ktoré svojim nepríjemným zvukom doslova znemožnia dlhší pobyt v chránenom objekte.
Toto všetko veľmi účinne znižuje škody pri vlámaní.

To neviem. Všetko má svoju cenu. Aj istota a pohodlie.
Ja keď sa rozhodnem kúpiť nejaké také sofistikovanejšie zariadenie z obchodného reťazca, položím si niekoľko otázok:
– Ak budem mať technický problém pri inštalácii bude mi mať kto z toho obchodu odborne poradiť?
– Potrebujem aby mi toto zariadenie fungovalo tak povediac vždy?
– Ak nastane porucha mám možnosť zavolať servis, ktorý príde ešte v ten deň?
– Aj o pol roka, alebo o rok budú mať náhradné diely, alebo doplnky?
– Spĺňa to zariadenienejakú normu platnú v EÚ, alebo aspoň nejakú vyhlášku v SR?
Ak si aspoň na jednu otázku odpoviem áno, obraciam sa na dodávateľa s licenciou, skúsenosťami a materiálnym zabezpečením.
UNISEP alarm

Elektroinštalácie

Starú elektroinštaláciu odporúčame rekonštruovať kompletne. Ale ak to z nejakých dôvodov (najčastejšie ekonomických) nejde. Vieme navrhnúť aj čiastkovú rekonštrukciu napr. kúpelne, alebo kuchyne. Práve v týchto priestoroch sa najčastejšie preťažujú elektrické rozvody. Samozrejme neskôr bude možné v rekonštrukcii pokračovať až po elektromerovú skrinku.