Elektroinštalácia do novostavby

Kompletné služby elektrikárskych prác od projektu, cez ťahanie káblov, montáž svetiel, vypínačov a zásuviek.
Výroba elektrorozvádzača podľa potrieb zákazníka (ističe, prepäťové ochrany a iné prvky).
Kompletizácia zásuviek a vypínačov, zavesenie stropných svietidiel.
Záverečná odborná skúška a kontrola s vystavením revíznej správy.

obhliadka na mieste realizácie
požiadavky investora na elektroinštaláciu
návrh riešenia elektro rozvodov
finálna dohoda so zákazníkom o realizácii a objednávka
zabezpečenie elektroinštalačného materiálu podľa špecifikácie
realizácia prác v dohodnutom rozsahu a čase
odskúšanie hotových elektrorozvodov a odovzdanie diela zákazníkovi

Voľné kapacity možno overiť na

+421 903 792 436

Dohodnite si obhliadku zdarma. Navrhneme Vám riešenie a vypracujeme cenovú ponuku.

Používame len značkové komponenty (LEGRAND, HAGER, SCHNEIDER, OBO, KIWA a iné.)