Elektrikár

Pego rack

Mobil: 0903 792436

Komplexné elektroinštalačné práce
Rekonštrukcie elektroinštalácie
Kontrola a oprava elektrickej inštalácie
Odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie 
Výmena starých hliníkových vedení za nové medené
Opravy v bytoch, rodinných domoch a iných priestoroch (vrátane drobných opráv)
Senzorové osvetlenie na domoch a iných objektorch
Oprava a výmena domácich telefónov
install@unisep.sk

Zodpovedný majster svojho remesla

Elektrikár, technik, remeselník