Elektrické rozvody a zariadenia

Elektrická inštalácia vyhradených technických zariadení (VTZ) – elektrických. Ľudovo povedané elektroinštalácia.
Slúži nám na rozvod a ovládanie elektrického prúdu, prenos elektrickej energie, alebo slaboprúdových signálov.
Elektroinštalácia zahŕňa osvetlenie, zásuvky a vypínače, vykurovanie, zabezpečovacie zariadenia, alebo riadené vetranie s rekuperáciou. Elektroinštalácia sa samozrejme nachádza aj mimo budovy. Napríklad ovládanie vstupnej brány, zavlažovací systém, atď..