UNISEP  alarm Zahorska Bystrica Zabezpeńćovacie syst√©my - UNISEP

 

 

EZS (elektronick√° zabezpeńćovacia signaliz√°cia) podńĺa normy STN EN 50131-1, alebo PSN (poplachov√Ĺ syst√©m na hl√°senie naruŇ°enia) podńĺa normy STN 33 4590 je sign√°lny informańćn√Ĺ syst√©m, ktor√Ĺ sn√≠ma naruŇ°enie urńćit√©ho chr√°nen√©ho priestoru a po vyhodnoten√≠ reaguje poplachom (sir√©na, telef√≥nny komunik√°tor, GSM komunik√°tor, vysielańć, a in√© v√Ĺstupy).

Z√°kladn√Ĺ syst√©m pozost√°va z:

 

  • √ļstredne EZS (PSN)
  • obsluŇĺnej kl√°vesnice (v ktorej m√īŇĺe byŇ• zabudovan√° bezdotykov√° ńć√≠tańćka kariet sl√ļŇĺiaca na jednoduchŇ°ie blokovanie, resp. odblokovanie syst√©mu)
  • sn√≠mańća – pohybu, rozbitia skla (do v√Ĺkladov),otrasov√© (konŇ°trukcie budov), magnetick√©, mechanick√© (na dvere, okn√°), kombinovan√©
  • n√°hradn√©ho zdroja, ktor√Ĺ zabezpeńć√≠ chod syst√©mu aj pri v√Ĺpadku nap√§tia
  • v√Ĺstupnej jednotky, ktor√° ozn√°mi vniknutie do objektu (sir√©na, komunik√°tor, telef√≥nny vyvol√°vańć)

EZS (PSN) nezabr√°ni vniknutiu do chr√°nen√©ho priestoru (k tomu je urńćen√° mechanick√° ochrana – napr. bezpeńćnostn√© f√≥lie na zasklen√© plochy, bezpeńćnostn√© dvere, mreŇĺe, atńŹ.). Zabezpeńćovac√≠ syst√©m pod√°va spr√°vu o naruŇ°en√≠ chr√°nen√©ho objektu.