UNISEP  alarm Zahorska Bystrica Kl√°vesnice ELDES - UNISEP

Kl√°vesnice ELDES

EKB2

LCD kl√°vesnica s grafick√Ĺm displejom 128×64, zobrazenie sily GSM sign√°lu, teploty meranej syst√©mom, ńćasu, n√°zvu skup√≠n, prev√°dzkov√Ĺch a stavov√Ĺch inform√°cii o syst√©me, menu pre nastavenie syst√©mov√Ĺch parametrov v slovenńćine, podsvieten√© tlańćidl√°, zvukov√° indik√°cia, 1 z√≥na, sabot√°Ňĺny kontakt, 4 vodińćov√© pripojenie k ESIM364/ESIM384. Obsl√ļŇĺi Ň°tyri podsyst√©my (v pr√≠pade rozńćlenenia √ļstredne).

ekb2_bl_new.jpg, 27kB ekb2_w_new.jpg, 27kB

Vlastnosti:
‚ÄĘdotykov√° kl√°vesnica k syst√©mu ESIM364/384
‚ÄĘLCD grafick√Ĺ display 128×64
‚ÄĘzobrazenie sily GSM sign√°lu, teploty meranej syst√©mom, ńćasu, n√°zvu skup√≠n, prev√°dzkov√Ĺch a stavov√Ĺch inform√°cii o syst√©me
‚ÄĘmenu pre nastavenie syst√©mov√Ĺch parametrov v slovenńćine
‚ÄĘpodsvieten√© tlańćidl√°
‚ÄĘzvukov√° indik√°cia
‚ÄĘ1 z√≥na
‚ÄĘsabot√°Ňĺny kontakt
‚ÄĘ4 vodińćov√© pripojenie k ESIM364 (12V, GND, G, Y)
‚ÄĘatrakt√≠vny dizajn ‚ÄĘbiela farba

 

EKB3

EKB3
LED podsvieten√° kl√°vesnica k syst√©mu ESIM364/ESIM384, LED indik√°cia nastavenia, reŇĺimu vn√ļtornej z√≥ny a vynechania, 1 z√≥na, zvukov√° indik√°cia, sabot√°Ňĺny kontakt, 4 vodińćov√© pripojenie k √ļstredni. Obsl√ļŇĺi dva podsyst√©my (v pr√≠pade rozńćlenenia √ļstredne).

 

Vlastnosti:

‚ÄĘpodsvieten√° kl√°vesnica k√≥du k syst√©mu ESIM364/ESIM384
‚ÄĘLED indik√°cia nastavenia, reŇĺimu ZOSTAҧ a vynechania
‚ÄĘ1 z√≥na
‚ÄĘzvukov√° indik√°cia
‚ÄĘsabot√°Ňĺny kontakt
‚ÄĘ4 vodińćov√© pripojenie k √ļstredni (12V, GND, G, Y)

Tento z√°znam bol publikovan√Ĺ v Alarmy . UloŇĺiŇ• odkaz do z√°loŇĺiek.