Elektroinštaláciu vyhotovujeme v sústave TN-S, kde sa popri krajných vodičoch samostatne vedie ochranný vodič PE a neutrálny vodič N. Sústava TN-S je oproti sústave TN-C (platná len pri starších objektoch) s kombinovaným PEN vodičom bezpečnejšia. Materiál vodičov a inštalačných rúrok používame taký, aby sa v prípade požiaru nimi nemohol šíriť oheň.

Inštalácie vykonávame na základe projektu od zákazníka. Projekt by mal vystihovať predpokladané dispozičné riešenie priestoru a potreby zákazníka. Nebránime sa prípadným zmenám podľa aktuálnych predstáv zákazníka, samozrejme pokiaľ vyhovujú príslušným normám. Všetky zmeny v priebehu realizácie zaznamenáme do projektovej dokumentácie ako tzv. skutočné vyhotovenie elektroinštalácie.

Rekonštrukcie elektroinštalácií

Staršia elektroinštalácia bola vyhotovená v sústave TN-C (miesto zelenožltého a modrého vodiča sa používal spoločný zelenožltý vodič pomenovaný ako PEN). Dnes sa v súčinnosti s normami platnými pre elektroinštaláciu musí nová inštalácia vyhotovovať v sústave TN-S, kde sa popri fázových vodičoch samostatne vedie ochranný vodič PE (zelenožltý) a neutrálny vodič N (modrý). Táto sústava je oproti sústave TN-C s kombinovaným PEN vodičom podstatne bezpečnejšia.

Preto odporúčame starú elektroinštaláciu rekonštruovať. Najlepšie kompletne. Ale ak to z nejakých dôvodov (najčastejšie ekonomických) nejde. Vieme navrhnúť aj čiastkovú rekonštrukciu napr. kúpelne, alebo kuchyne (v týchto priestoroch sa najčastejšie preťažujú elektrické rozvody).

Pri kompletnej rekonštrukcii starej elektroinštalácie okrem výmeny káblov za medené vymieňame aj bytovú rozvodnicu, kde sa vytvorí prechod do novej sústavy TN-S. Rozvodnicu osadíme minimálne jedným prúdovým chráničom a viacero ističmi (zvlášť pre zásuvkový, zvlášť pre svetelný okruh a iné príslušenstvo).

Hladam Majstrazlruky.png