UNISEP  alarm Zahorska Bystrica Elektroinštalácie – UNISEP

Elektroinštaláciu vyhotovujeme v sústave TN-S, kde sa popri krajných vodičoch samostatne vedie ochranný vodič PE a neutrálny vodič N. Sústava TN-S je oproti sústave TN-C (platná len pri starších objektoch) s kombinovaným PEN vodičom bezpečnejšia. Materiál vodičov a inštalačných rúrok používame taký, aby sa v prípade požiaru nimi nemohol šíriť oheň.

Inštalácie vykonávame na základe projektu od zákazníka. Projekt by mal vystihovať predpokladané dispozičné riešenie priestoru a potreby zákazníka. Nebránime sa prípadným zmenám podľa aktuálnych predstáv zákazníka, samozrejme pokiaľ vyhovujú príslušným normám. Všetky zmeny v priebehu realizácie zaznamenáme do projektovej dokumentácie ako tzv. skutočné vyhotovenie elektroinštalácie.