Naše služby

Tel. 0903 715692 :-: e-mail: richter@unisep.sk
Go to Alarmy

Alarmy

EZS (elektronická zabezpečovacia signalizácia) podľa normy STN EN 50131-1, alebo PSN (poplachový systém na hlásenie narušenia) podľa normy STN 33 4590 je signálny informačný systém, ktorý sníma narušenie určitého chráneného priestoru a po vyhodnotení reaguje poplachom…

Go to Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Elektroinštaláciu vyhotovujeme v sústave TN-S, kde sa popri krajných vodičoch samostatne vedie ochranný vodič PE a neutrálny vodič N. Sústava TN-S je oproti sústave TN-C (platná len pri starších objektoch) s kombinovaným PEN vodičom bezpečnejšia…

Go to Špeciálne zariadenia

Špeciálne zariadenia

Domáca automatizácia, senzory dymu, plynu, oxidu uhoľnatého. Skryté kamery, auto kamery. SOS GPS GPRS tlačidla.

O nás

UNISEP group - rodinná firma
Prax v odbore 26rokov, 16 rokov a 6 rokov.

Firma je na trhu v oblasti zabezpečovacích systémov už od roku 1990. Ponúkame celú škálu ochrany osôb a majetku, kde v oblasti zabezpečovacích zariadení, robíme inštalácie a servis elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS). Poplašných systémov narušenia (PSN) v minulosti. Ďalej inštalujeme systémy priemyselnej televízie a uzavretých televíznych okruhov (CCTV). Zariadenie CCTV naväzuje na klasickú ochranu objektu (zariadenia EZS), skvalitňuje ju a dopĺňa. Od roku 2003 sme úspešne rozšírili svoje pôsobenie na systémy pre sledovanie prístupu (ACCESS) a dochádzky osôb do rôznych priestorov na báze identifikačných čipov, bezkontaktných kariet a prístupových kódov, s vyhodnocovaním na PC s možnosťou prepojenia na mzdový systém. V roku 2006 začal platiť nový zákon o súkromnej bezpečnosti č.473/2005 Z.z., ktorý podmieňuje výkon tejto služby získaním licencie “technickej služby”. Naša firma samozrejme túto licenciu vlastní. Čo je spolu s vyše 26. ročnou praxou dobrý predpoklad pre získanie si Vašej dôvery. Od inštalácie EZS je len krôčik ku klasickým elektroinštaláciám. Túto medzeru v našej ponuke začíname vypĺňať od roku 2016.

  • Návrhy, inštalácie

  • Elektroinštalačky

  • Vývoj a výroba

Skromný výťah našich prác